725 000 700

STAVEBNÍ ZÁKON ZÁKON Č. 283/2021 SB.
S VYZNAČENÍM ZMĚN PROVEDENÝCH NOVELAMI Z LET 2018 AŽ 2020
Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Novela stavebního zákona 2017